Skip to main content

Oferta

Obsługujemy instytucje państwowe
i przedsiębiorstwa prywatne

Od maja 2010 roku jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prywatnych Firm Archeologicznych. Współpracujemy z instytucjami państwowymi takimi jak uniwersytety i fundacje, duże i mniejsze firmy budowlane oraz prywatni inwestorzy. W każdym przypadku do wykonywanych zadań podchodzimy z dużym zaangażowaniem. Prowadzimy kompleksowe doradztwo archeologiczne, nadzory archeologiczne i specjalistyczne analizy, rozpoznawcze i wykopaliskowe badania archeologiczne oraz szereg innych działań skoncentrowanych wokół archeologii.

Nasze usługi

Nadzory archeologiczne

Nadzory takie prowadzi się na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Dotyczą one wszelkich inwestycji budowlanych. Od prac ziemnych związanych z budową domku jednorodzinnego po budowę wielkich hal magazynowych, infrastruktury drogowej, kopalni kruszyw i minerałów, inwestycji wąsko-liniowych takich jak: gazociągi, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, czy telefoniczne. Nadzór archeologiczny polega na obecności archeologa w trakcie prowadzenia prac budowlanych i interwencji w momencie zarejestrowania śladów archeologii.

Rozpoznawcze badania archeologiczne

Badania te dotyczą wszelkich przedsięwzięć budowlanych: budowa domku jednorodzinnego, budowa magazynu, czy innego obiektu, całej infrastruktury drogowej i inne. Do tego rodzaju badań zaliczyć można badania powierzchniowe i sondażowe. Związane są one i poprzedzają różnego rodzaju inwestycje, które mogą kolidować ze stanowiskami archeologicznymi.

Wykopaliskowe badania archeologiczne

Do archeologicznych badań wykopaliskowych należą wyprzedzające badania ratownicze, stacjonarne badania systematyczne i badania interwencyjne. Wyprzedzające badania ratownicze podejmujemy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, jeżeli wiemy, że stanowisko archeologiczne występuje na jej terenie. Badania te obejmują inwestycje budowlane w tym budowę dróg i inwestycje wąsko-liniowe (gazociąg, sieci telefoniczne czy wodociągowo-kanalizacyjne), a także kopalnie kruszyw i minerałów.

Analizy specjalistyczne

Proponujemy pełen zakres specjalistycznych analiz prowadzonych przez specjalistów poszczególnych dziedzin: archeozoologii, dendrologii, archeobotaniki. Nasze zaplecze techniczne umożliwia zabezpieczanie i rekonstrukcję zabytków archeologicznych (naczynia ceramiczne, przedmioty metalowe, etc.).

Wystawy i wydarzenia archeologiczne

Jesteśmy animatorami wystaw o tematyce archeologicznej. Organizujemy również wydarzenia archeologiczne. Dokładamy wszelkich starań, żeby wyniki naszych badań trafiły do szerokiego grona odbiorców w postaci publikacji i wykładów.

Formalności i pozwolenia

Archeologią zajmujemy się od wielu lat. Kompleksowo załatwiamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich na badania. W ten sposób odciążamy w tym zakresie inwestorów przedsięwzięć budowlanych.

Kosztorysowanie prac archeologicznych

Wykonujemy również kosztorysowanie prac archeologicznych dla inwestorów planujących wszelkie inwestycje w zakresie budownictwa: budowa domków jednorodzinnych, hal magazynowych, innych obiektów, dróg, czy inwestycji wąsko liniowych.

Stypendia i praktyki

Umożliwiamy praktyki i stypendia młodym archeologom, po to aby mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego a przede wszystkim poznali praktyczną stronę archeologii.

Doradztwo w zakresie archeologii

Przeprowadzamy szkolenia i doradztwo w dziedzinie archeologii. Głównie po to, aby zwrócić uwagę pracowników firm budowlanych na fakt istnienia zabytków archeologicznych. Dokonamy także analizy możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych przed zakupem tych obszarów.

Zaufali nam