Skip to main content

Prace poszukiwawcze na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w Dąbrówce k. Poznania

10 września, 2021

Członkowie Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna wzięli udział w akcji przeczesywania detektorem metali terenu wczesnośredniowiecznego grodziska. Prace związane były z prowadzonymi przez naszą firmę badaniami wykopaliskowymi w m. Dąbrówka koło Poznania.

Funkcjonowanie zespołu osadniczego: grodziska oraz osady przygodowej w Dąbrówce, datowany jest na okres nawet od VIII do połowy X wieku, kiedy to Piastowie opanowali te tereny i prawdopodobnie wysiedlili miejscową ludność.

Przed przystąpieniem do prac, kierownik badań mgr Maciej Ostaszewski przedstawił dotychczasowy stan wiedzy na temat tego miejsca oraz zaprezentował wstępne wyniki tegorocznych prac. Dalej, nakreślił plan działań poszukiwawczych zaznaczając, że ilość znajdowanych przedmiotów metalowych podczas nadań wykopaliskowych na stanowisku jest znikoma, co ma swoje znaczenie w kontekście wiedzy na temat sposobu opanowywania tego obszaru przez Piastów (!?)

Poszukiwania koncertowały się na przeglądzie urobku ziemnego z będącego na ukończeniu pierwszego etapu prac wykopaliskowych oraz na obszarze, gdzie w dalszej fazie, badania będą kontynuowane. W wyniku prospekcji nasi poszukiwacze zdołali znaleźć kilkanaście przedmiotów metalowych, w tym gwoździe żelazne, fragmenty przedmiotów rolniczych czy fragment taśmy ołowianej. Niestety odkrytych przedmiotów nie można wiązać z okresem funkcjonowania grodu plemiennego, a raczej ze współczesną działalnością człowieka.

Potwierdziliśmy zatem, że ekspansja Państwa Polan na tereny ościenne odbywała się nie tylko po przez działania zbrojne ale także za sprawą negocjacji, co umożliwiło miejscowej ludności opuścić teren fortyfikacji ze swym całym cennym dobytkiem…