Skip to main content
 • APB THOR

  Pracownia archeologiczna

 • APB THOR

  Pracownia archeologiczna

 • APB THOR

  Pracownia archeologiczna

O nas

Firma APB THOR sp. z o.o. powstała w 2013 roku, choć założyciele spółki swoją działalność zawodową rozpoczęli już w połowie lat 90 XX wieku. Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie ochrony zabytków archeologicznych.

Obszarem naszych działań jest teren całej Polski, jednak realizowaliśmy również badania w innych krajach europejskich. Nasz zespół to mieszanka doświadczonej kadry oraz badaczy młodego pokolenia, chętnie podejmujący nowe wyzwania. Ciągle zdobywamy cenne doświadczenie, pogłębiamy wiedzę i wdrażamy nowe technologie.

Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷   Pracownia archeologiczna   ∷   Obsługujemy instytucje i firmy państwowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne   ∷  

Jesteśmy jednymi z liderów rynku usług archeologicznych w Polsce

Realizujemy badania na zlecenie przedsiębiorstw państwowych i firm prywatnych. Wykonujemy także zlecenia dla samorządów i prywatnych inwestorów. Współpracujemy z instytucjami takimi jak uniwersytety, fundacje czy stowarzyszenia. W każdym przypadku do wykonywanych zadań podchodzimy z dużym zaangażowaniem. W ramach prowadzonej działalności organizujemy również wystawy o tematyce archeologicznej. Pragniemy, aby wyniki naszych badań trafiały do szerokiego grona odbiorców w postaci publikacji i wykładów. Zauważyliśmy, że cieszy się to dużym zainteresowaniem, a nas motywuje do dalszego działania.
Oferta
 • Nadzory archeologiczne

  Badania w formie nadzoru nad pracami ziemnymi prowadzi się na podstawie pozwolenia udzielonego przez właściwego dla obszaru prac konserwatora zabytków. Prace tego typu polegają na obecności archeologa w trakcie prowadzenia prac budowlanych i interwencji w momencie zarejestrowania śladów archeologii. Mogą one dotyczyć wszelkich inwestycji budowlanych zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskej czy w pobliżu znanych stanowisk archeologicznych.
 • Rozpoznawcze badania archeologiczne

  Badania te dotyczą przedsięwzięć budowlanych, które mogą kolidować ze stanowiskami archeologicznymi. Do tego rodzaju badań zaliczyć można badania powierzchniowe i sondażowe. Wykonuje się je przed rozpoczęciem realizacją inwestycji, celem należytej ochrony ew. występującego zabytku archeologicznego i rozpoznania obszaru planowanej inwestycji. Badania tego typu prowadzi się na podstawie pozwolenia udzielonego przez właściwego dla obszaru prac konserwatora zabytków.
 • Wykopaliskowe badania archeologiczne

  Archeologiczne badania wykopaliskowe można dzielić m.in. na wyprzedzające oraz ratownicze Wyprzedzające badania ratownicze podejmujemy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, jeżeli na jej terenie występuje stanowisko archeologiczne. Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone są, gdy podczas budowy zostanie odkryte lub potwierdzone istnienie stanowiska archeologicznego. Badania tego typu prowadzi się na podstawie pozwolenia udzielonego przez właściwego dla obszaru prac konserwatora zabytków.
 • Analizy specjalistyczne

  Proponujemy pełen zakres specjalistycznych analiz prowadzonych przez specjalistów poszczególnych dziedzin: archeozoologii, dendrologii, archeobotaniki itp.. Nasze zaplecze techniczne umożliwia zabezpieczanie i rekonstrukcję zabytków archeologicznych (naczynia ceramiczne, przedmioty metalowe, etc.).
 • Wystawy i wydarzenia archeologiczne

  Jesteśmy animatorami wystaw o tematyce archeologicznej. Organizujemy również wydarzenia archeologiczne. Dokładamy wszelkich starań, żeby wyniki naszych badań trafiły do szerokiego grona odbiorców w postaci publikacji i wykładów.
 • Formalności i pozwolenia

  Kompleksowo załatwiamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwoleń, opinii czy decyzji konserwatorskich. W ten sposób odciążamy w tym zakresie inwestorów przedsięwzięć budowlanych.
 • Kosztorysowanie prac archeologicznych

  Wykonujemy kosztorysowanie badań archeologicznych dla osób i instytucji planujących realizację inwestycji budowalnej.
 • Stypendia i praktyki

  Umożliwiamy realizację praktyk i stypendiów dla młodych adeptów archeologii, po to aby mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i poznali praktyczną stronę archeologii.
 • Doradztwo w zakresie archeologii

  Przeprowadzamy szkolenia i doradztwo w dziedzinie archeologii. Głównie po to, aby zwrócić uwagę pracowników firm budowlanych na fakt istnienia zabytków archeologicznych. Dokonamy także analizy możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych przed zakupem tych obszarów.

Nadzory archeologiczne

Badania w formie nadzoru nad pracami ziemnymi prowadzi się na podstawie pozwolenia udzielonego przez właściwego dla obszaru prac konserwatora zabytków. Prace tego typu polegają na obecności archeologa w trakcie prowadzenia prac budowlanych i interwencji w momencie zarejestrowania śladów archeologii. Mogą one dotyczyć wszelkich inwestycji budowlanych zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskej czy w pobliżu znanych stanowisk archeologicznych.

Rozpoznawcze badania archeologiczne

Badania te dotyczą przedsięwzięć budowlanych, które mogą kolidować ze stanowiskami archeologicznymi. Do tego rodzaju badań zaliczyć można badania powierzchniowe i sondażowe. Wykonuje się je przed rozpoczęciem realizacją inwestycji, celem należytej ochrony ew. występującego zabytku archeologicznego i rozpoznania obszaru planowanej inwestycji. Badania tego typu prowadzi się na podstawie pozwolenia udzielonego przez właściwego dla obszaru prac konserwatora zabytków.

Wykopaliskowe badania archeologiczne

Archeologiczne badania wykopaliskowe można dzielić m.in. na wyprzedzające oraz ratownicze Wyprzedzające badania ratownicze podejmujemy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, jeżeli na jej terenie występuje stanowisko archeologiczne. Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone są, gdy podczas budowy zostanie odkryte lub potwierdzone istnienie stanowiska archeologicznego. Badania tego typu prowadzi się na podstawie pozwolenia udzielonego przez właściwego dla obszaru prac konserwatora zabytków.

Analizy specjalistyczne

Proponujemy pełen zakres specjalistycznych analiz prowadzonych przez specjalistów poszczególnych dziedzin: archeozoologii, dendrologii, archeobotaniki itp.. Nasze zaplecze techniczne umożliwia zabezpieczanie i rekonstrukcję zabytków archeologicznych (naczynia ceramiczne, przedmioty metalowe, etc.).

Wystawy i wydarzenia archeologiczne

Jesteśmy animatorami wystaw o tematyce archeologicznej. Organizujemy również wydarzenia archeologiczne. Dokładamy wszelkich starań, żeby wyniki naszych badań trafiły do szerokiego grona odbiorców w postaci publikacji i wykładów.

Formalności i pozwolenia

Kompleksowo załatwiamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwoleń, opinii czy decyzji konserwatorskich. W ten sposób odciążamy w tym zakresie inwestorów przedsięwzięć budowlanych.

Kosztorysowanie prac archeologicznych

Wykonujemy kosztorysowanie badań archeologicznych dla osób i instytucji planujących realizację inwestycji budowalnej.

Stypendia i praktyki

Umożliwiamy realizację praktyk i stypendiów dla młodych adeptów archeologii, po to aby mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i poznali praktyczną stronę archeologii.

Doradztwo w zakresie archeologii

Przeprowadzamy szkolenia i doradztwo w dziedzinie archeologii. Głównie po to, aby zwrócić uwagę pracowników firm budowlanych na fakt istnienia zabytków archeologicznych. Dokonamy także analizy możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych przed zakupem tych obszarów.
Technologia

Inwestujemy w rozwój

Nasi pracownicy przechodzą ciągłe szkolenia z zakresu m.in. nowych technologii w dziedzinie archeologii. Dokumentacja prac prowadzona jest przy wykorzystaniu narzędzi GIS, które stanowią doskonałe wsparcie w zakresie badań archeologicznych. W naszej pracy stosujemy mi.in. nowoczesne urządzenia typu dron, skaner laserowy, tachimetr, urządzenia pomiarowe GPS RTK, i inne. Tworząc dokumentację przestrzenną pracujemy na programach graficznych QGIS, Agisoft Metashap czy Corel Draw oraz wykorzystujemy możliwości skaningu i mapowania 3D – LIDAR. Wszytko po to, aby dokumentacja z badań była dokładniejsza i szybsza w realizacji.

Nasze projekty

Konwersatoria Wigierskie

Cykl konferencji, w trakcie których poruszana będzie problematyka związana z badaniami regionu oraz ochroną dziedzictwa kulturowego oraz archeologicznego. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku 2023 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach.

Fundacja Naukowo-Badawcza

Misją powołanej przez nas Fundacji jest działanie na rzecz ochrony oraz propagowania ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, w szczególności dziedzictwa archeologicznego. Realizujemy to poprzez m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i marketingowej oraz wydawniczej, organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych, szkoleń, seminariów, czy udzielanie stypendiów.
25+
lat doświadczeń
10+
lat działalności
1000+
realizacji
500+
zadowolonych klientów
500+
opracowań i analiz
25+
lat doświadczeń
10+
lat działalności
1000+
realizacji
500+
zadowolonych klientów
500+
opracowań i analiz

Zaufali nam

Kontakt

APB THOR sp. z o.o.

Al. Wł. St. Reymonta 21
62-200 Gniezno
Polska

Sekretariat, sprawy bieżące

Ofertowanie, wyceny, sprawy merytoryczne