Skip to main content

Cenne odkrycia podczas badań w Nowym Łupkowie, gm. Komańcza

08 maja, 2020

Trwają prace archeologiczno – konserwatorskie wykonywane przez naszą firmę na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania w Nowym Łupkowie, gm. Komańcza mają na celu rozpoznanie oraz zabezpieczenie zabytkowego obiektu – fundamentu popówki – odkrytego podczas budowy gazociągu przesyłowego relacji Polska – Słowacja.

Badania realizowane są wraz z Pracownią Archeologiczną Mirosława Mazurka oraz przy współudziale Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Galicja”.
W trakcie przeczesywania najbliższego terenu, kilkadziesiąt metrów od budynku poszukiwacze odkryli m. in. brązowy grot oszczepu, austriacki nieśmiertelnik, a także dwie tabliczki na drzwi z nazwiskami przedwojennych mieszkańców Łupkowa!